WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
-  Werken bij LuciVer
-  Wie zijn wij?
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Passie voor goed werkgeverschap


Oprecht plezier hebben in je werk is ook een onderdeel van goed leven. Het inspireert en draagt bij aan een positief gevoel; niet alleen bij medewerkers en vrijwilligers maar ook bij cliënten. Als LuciVer weten we dat en moedigen we dat aan. Want alleen dan kunnen we bereiken waar we naar streven, namelijk goed leven.

Medewerkers en vrijwilligers met een passie, die deskundig zijn of willen worden én ambitie hebben, zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit en het voortbestaan van onze organisatie. Daarom streven we naar actief en bewust werkgeverschap.

We hebben oog voor de steeds veranderende wensen en doelen van medewerkers, en willen aansluiten bij hun kwaliteiten. Want daarmee zijn en blijven wij een aantrekkelijke werkgever.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK