WELZIJN
Activiteiten
Dagbegeleiding
Zingeving
Eten en ontmoeten
Uitleenservice
Vrienden van LuciVer
Services en tarieven
Meer weten?
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WELZIJN

Het meest persoonlijke... als het meest universele


Met zijn wortels in het Franciscanen- en Franciscanessenklooster in Alverna, kan het niet anders dan dat zingeving en spiritualiteit een bijzondere plek innemen binnen LuciVer. Wij bieden de ruimte en hebben oprechte aandacht voor de vaak heel persoonlijke verbinding tussen kwaliteit van leven en zingeving en spiritualiteit. Daarmee onderscheidt LuciVer zich van andere zorgcentra.

De geestelijk verzorger ondersteunt die aandacht. Cliƫnten maar ook medewerkers en vrijwilligers worden door de geestelijk verzorger uitgenodigd hun zingevings- en spirituele vragen te delen. Ook organiseert de geestelijk verzorger liturgische activiteiten. Altijd vanuit de gedachte dat zingeving, zorgzaam samenleven en het delen van leven bijdragen aan goed leven zoals eenieder daar zelf invulling aan wil geven.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK