WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
Medewerkers
Stagiaires
Scholing en ontwikkeling
Vacatures
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WERKEN BIJ LUCIVER

Goed voelen, is goed doen


Medewerkers leveren een groot aandeel in de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waar we als LuciVer om bekendstaan. Zo belangrijk als we het vinden dat onze cliënten met aandacht, bezieling en professionaliteit worden benaderd, zoveel waarde hechten we als organisatie ook aan het persoonlijk welbevinden van iedere individuele medewerker. Want je goed voelen, is goed doen.

Die overtuiging, die door de gehele organisatie merkbaar is, wordt van hogerhand gevoed door ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling, oog te hebben voor iemands ambities en bijscholing te stimuleren met als doel competenties te versterken.

Medewerkers bij LuciVer zijn breed inzetbaar. We maken onderscheid in de directe cliëntgebonden zorg en ondersteunende functies, maar daarbinnen ondervinden medewerkers veel variatie in hun werkzaamheden. Het is een van de redenen waarom werken bij LuciVer voor velen inspirerend blijft.ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK