WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
Medewerkers
Stagiaires
Scholing en ontwikkeling
Vacatures
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WERKEN BIJ LUCIVER

Op zoek naar een gepassioneerde werkgever?LuciVer is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die hun kennis, kunde en bezieling ten goede willen laten komen aan de cliënten van LuciVer.

Medewerkers die interesse hebben in werken bij LuciVer, zullen zich herkennen in de volgende competenties:
initiatiefrijk – niet afwachten maar maatregelen nemen om het werk efficiënter en beter te kunnen uitvoeren;
gericht op samenwerken – bijdragen aan het werk van anderen en hierdoor aan het resultaat van het hele team;
klantgericht zijn – onderzoeken van de wensen en behoeften van cliënten en deze omzetten in activiteiten die ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven en het leefklimaat van de cliënt.

Op dit moment heeft LuciVer de volgende vacatures:

Vrijwilligers m/v
Verzorgenden IG en verpleegkundigen t.b.v. het flexteam m/v, doorlopende vacature
Helpende m/v, doorlopende vacature
Verzorgende IG m/v, doorlopende vacature
Verpleegkundige m/v, doorlopende vacature
Vakantiekrachten t.b.v. de facilitaire teams m/v

Spreekt (een van) deze functie(s) je aan of wil je ons op de hoogte stellen van jouw toegevoegde waarde voor LuciVer? Stuur dan een brief met een recent CV naar administratie@luciver.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

ACTUEEL
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK