WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Wat willen we?


Goede en professionele zorg- en dienstverlening vinden we vanzelfsprekend binnen LuciVer. Vanuit onze passie voor goed leven willen we graag meer bieden. Daarom streven we ernaar cliënten en ook medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te geven om dat goed leven persoonlijk in te vullen.

We maken ons sterk voor het bieden van maximale ruimte voor de eigen stem van de cliënt. En ook voor eigen regie, zingeving, spiritualiteit en persoonlijke initiatieven. Die eigenheid van cliënten zien wij als bron voor goed leven. Wij willen ons daarnaast blijven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden aangrijpen om welzijn, wonen en leven voor onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Een gezonde leefstijl vinden wij erg belangrijk. En dus dragen we daar zo goed mogelijk aan bij. Net als bij de ontmoetingen van cliënten en medewerkers en vrijwilligers onderling. We doen dat met een positieve insteek, omdat juist dat bijdraagt aan een goede sfeer. Zo wordt goed leven mogelijk nog beter.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK