WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Wat zijn onze uitgangspunten?


Kernwaarden zijn uitgangspunten die kort omschrijven waar LuciVer voor staat. Ze vormen de basis van waaruit we werken. Daarmee bieden ze onze medewerkers en vrijwilligers niet alleen houvast, ook dragen ze bij aan het behalen van onze doelen.

Als LuciVer geloven wij dat de volgende waarden bijdragen aan hetgeen waar wij voor staan en wat wij willen bereiken:

Passie
Met overtuiging doen waar we in geloven.

Aandacht
Oprechte belangstelling voor wie de ander is.

Vertrouwen
Het zien van de mogelijkheden van de ander en tegelijkertijd uitstralen dat die ander op ons kan rekenen.

Inspiratie
De positieve bron die ons in beweging brengt; onze bezieling.

Professionaliteit
Steeds bewust zijn van wat we doen, weten waar onze grenzen liggen en binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden inzetten; ons vakmanschap.

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK