WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Vanzelfsprekend, maar niet vanzelf


Goede en professionele zorg- en dienstverlening vinden we vanzelfsprekend bij LuciVer. Dat betekent echter niet dat het vanzelfsprekend is. Aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening – of het nu gaat om persoonlijke verzorging, het begeleiden van activiteiten of het bieden van ondersteuning – besteden we veel aandacht. En die reikt verder dan opleiding en het bijscholen van medewerkers.

LuciVer is in het bezit van een HKZ-certificaat dat jaarlijks middels een uitvoerige audit opnieuw bekrachtigd moet worden. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitskeurmerk dat onze cliënten verzekert dat we:
de zorg- en dienstverlening binnen LuciVer goed hebben georganiseerd;
continu werken aan de optimalisering van onze diensten;
onze cliënten centraal stellen;
betrouwbare resultaten presenteren;
continu werken aan optimalisering van onze diensten;
voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door cliënten, overheid en financiers gesteld worden.

LuciVer heeft een calamiteitenplan waarin beschreven staat hoe er gehandeld wordt bij verschillende incidenten. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffend worden gereageerd. Een aantal medewerkers is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij zijn getraind om in geval van nood de cliënten en medewerkers in veiligheid te brengen.

Ook de inspraak van cliënten draagt bij aan goede en professionele zorg- en dienstverlening. Daarom werken wij met een cliëntenraad. Daarnaast voert LuciVer eens in de twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten daarvan worden indien nodig gekoppeld aan verbeterplannen.

Maar kwaliteit zit 'm vooral ook in de bezieling van onze medewerkers en vrijwilligers. In het bewust zijn van wat zij doen, in de ambitie die zij hebben terwijl ze tegelijkertijd weten waar hun grenzen liggen, om binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden in te zetten en zo bij te dragen aan het goed leven van onze cliënten.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK