WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Gaat het niet zoals u wenst?


Ook binnen LuciVer gaan soms dingen niet zoals gewenst. In dat geval horen wij dat graag. Bij voorkeur gaan we samen met cliënten en hun familieleden op informele wijze op zoek naar een oplossing.

Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kunnen cliënten zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke persoon tracht door te luisteren en bemiddeling tot een oplossing te komen.
Lukt dat niet dan kan de vertrouwenspersoon cliënten en/of hun familieleden adviseren de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

De vertrouwenspersoon van LuciVer is:
Ineke Salet
T 06 - 22 20 73 44LuciVer is aangesloten bij de, per 1 januari 2017, nieuw ingestelde Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Informatie hierover is te vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK