WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

Hoe het begon


Aan het eind van de 19e eeuw bouwden de minderbroeders Fransicanen aan de Graafseweg een klooster dat Alverna werd gedoopt – genoemd naar La Verna, een berg in het Italiaanse Toscane waar de heilige Franciscus van Assisi zich graag terugtrok voor beschouwing en gebed. Rond het klooster ontstond een buurtschap, dat gaandeweg uitgroeide tot een dorp dat vandaag de dag nog altijd Alverna heet.
Enkele decennia later, in 1930, werd in opdracht van de zusters Franciscanessen even verderop aan de Graafseweg ook een klooster gebouwd. Dit klooster kreeg de naam Portiuncula, net als de kapel bij Assisi waar Franciscus van Assisi vaak verbleef en is gestorven.
Beide kloosters zijn in de loop der tijd vervangen door nieuwbouw (La Verna, Rivo Torto en Portiuncula) gericht op welzijn, zorg en wonen. Uit de samenwerking tussen La Verna en Portiuncula ontstond in 2003 Stichting LuciVer, een samentrekking van de stichtingen waaronder beide huizen vielen: ‘Luci’ (stichting KBO St. Lucia, Portiuncula) en ‘Ver’ (La Verna).
Richtte het verblijf en de zorg in de verschillende locaties zich in het begin uitsluitend op oudere religieuzen, vandaag de dag zet LuciVer zich vanuit haar passie voor goed leven in voor een bredere groep ouderen, religieuzen en niet-religieuzen. Aan ongeveer driehonderd cliënten levert LuciVer diverse welzijns-, zorg- en woondiensten. Daarbij is de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit de gemene deler – net als de warme band met het verleden.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK