WELZIJN
ZORG
Zorg en hulp thuis
Dagbegeleiding
Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Palliatieve zorg
Services en tarieven
Meer weten?
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ZORG

Kwaliteit van leven, ook nu


Ook wanneer er geen zicht meer is op genezing van een levensbedreigende aandoening, kan er nog altijd sprake zijn van goed leven.

LuciVer biedt palliatieve zorg met als doelstelling de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel cliënten als hun naasten. Centraal binnen onze palliatieve zorg staat het streven om pijn en lijden te voorkomen dan wel te verlichten. Niet de terminale aandoening of het vertragen (of versnellen) van het ziekteproces staat voorop, maar het comfort van de cliënt, het (goed) leven zelf.

Binnen LuciVer is een verpleegkundig palliatief consulent aanwezig die cliënten en hun naasten – evenals betrokken medewerkers – kan adviseren en begeleiden. In gezamenlijkheid wordt gekeken hoe de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk behouden blijft.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK