WELZIJN
Activiteiten
Dagbegeleiding
Zingeving
Eten en ontmoeten
Uitleenservice
Vrienden van LuciVer
Services en tarieven
Meer weten?
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WELZIJN

Samen eten... gezellig en lekker


Met elkaar genieten van een heerlijke maaltijd en een gezellig gesprek? Het kan, iedere eerste en derde dinsdag van de maand in LuciVers locatie La Verna. Onder het genot van een lekkere maaltijd krijgt u de kans nieuwe mensen te ontmoeten. U bent van harte welkom deel te nemen, eenmalig of iedere keer. Net zoals u wenst.

Eten en Ontmoeten is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en graag samen met anderen de maaltijd nuttigen. Vrijwilligers en medewerkers van LuciVer zullen u gastvrij ontvangen.

U krijgt een heerlijk driegangen-menu geserveerd, inclusief een kopje koffie of thee. Het menu dat op tafel komt is wisselend, de ene keer een typisch Hollandse maaltijd en de andere keer kijken we over de grenzen heen. Zo serveren we voor elk wat wils.

De kosten bedragen € 10,75 per maaltijd (prijspeil januari 2018), inclusief afsluiting met een kopje koffie of thee. U kunt dit bedrag voor aanvang van de maaltijd contant voldoen bij de receptie in La Verna. De activiteit vindt plaats in de recreatiezaal van La Verna, begint om 12.30 uur en wordt rond 14.00 uur afgesloten.

U bent van harte welkom om samen met anderen te genieten van een heerlijke maaltijd. Aanmelden voor deelname aan de activiteiten kan aan de receptie van LuciVer of via
T 024 - 641 31 41
E info@luciver.nl

ACTUEEL
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK