WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
Visie
Kernwaarden
Organigram
Hoe het begon
Kwaliteit
Samenwerking
Medezeggenschap
Ongenoegen
ANBI
Publicaties
Links
Disclaimer
HOME | CONTACT | A A A
OVER ONS

ANBI


LuciVer heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten.
Giften die gedaan worden aan LuciVer zijn, afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan, aftrekbaar zijn van het belastingbaar inkomen van de donateur.
Ook is LuciVer, als instelling met een ANBI-status, volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
In verband met de ANBI-status vindt u op deze pagina aanvullende informatie over LuciVer.


Naam
Stichting LuciVer

RSIN
004963702

Contactgegevens
LuciVer
Leemweg 134
6603 AM Wijchen
Telefoon: 024-641 31 41
E-mail: info@luciver.nl
Website: www.luciver.nl

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 1 persoon: De heer A.Th.E.M. Dolmans

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen:
De heer M. Verweij, voorzitter
De heer P.J.G.M. Hermsen, vice-voorzitter
Mevrouw A.L.A.M. Stael, lid
De heer P.C.J. Collignon, lid
vacature

Doelstelling
LuciVer is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Wijchen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of begeleiding nodig hebben. Ook zijn we er voor mensen in de terminale fase van hun leven.
Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor Goed Leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit. De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorg- en dienstverlening haar cliƫnten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder Goed Leven.

Strategische koers
Strategische koers 2016-2021 LuciVer, Strategische koers 2016-2021

Beloningsbeleid
Voor het personeel van Stichting LuciVer is de CAO VVT (Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en de daarbij behorende salarisregeling van toepassing.
Voor de bestuurder van Stichting LuciVer is de NVZD-regeling van toepassing.
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding van 5.000 euro (voorzitter), respectievelijk 3.350 euro (leden).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverantwoording LuciVer 2016, Maatschappelijk verslag

Financiƫle verantwoording
Jaarverantwoording LuciVer 2016, Jaarrekening

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK