WELZIJN
ZORG
Zorg en hulp thuis
Dagbegeleiding
Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Palliatieve zorg
Services en tarieven
Meer weten?
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ZORG

Hart voor de zorg


Wie als oudere, na een lang en zelfstandig leven, een beroep moet doen op zorg en ondersteuning van anderen, vindt dat doorgaans moeilijk. Dan is het fijn als er rekening wordt gehouden met iemands wensen, voorkeuren en ideeën. Dat niet de faciliteiten of de (on)mogelijkheden van een organisatie centraal staan, maar de individuele persoon. Dat de nadruk wordt gelegd op wat iemand nog wel kan of graag doet, en ondersteuning wordt geboden voor waar dat niet meer lukt. Dan staat zorg niet alleen voor het geheel aan professionele handelingen, maar meer nog voor aandacht en behartiging. Dan mag je spreken over een hart voor de zorg.

Bij LuciVer kunnen (aanstaande) cliënten zelf kiezen uit diverse vormen van zorg en ondersteuning: van 24-uurszorg binnen de muren van een van onze locaties tot eenmaal per week huishoudelijke hulp aan huis, en van dagelijkse verzorging aan huis tot een tijdelijk verblijf in een van onze locaties.


ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK