WELZIJN
Activiteiten
Dagbegeleiding
Zingeving
Eten en ontmoeten
Uitleenservice
Vrienden van LuciVer
Services en tarieven
Meer weten?
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
WELZIJN

Passie voor goed leven


Een gevoel van welbehagen, van wel-zijn, hangt dikwijls nauw samen met de mogelijkheid je stem te kunnen laten gelden, zelf te kunnen kiezen hoe je je leven wil invullen. Ieder mens is uniek en dat verandert niet door een behoefte aan zorg en ondersteuning als gevolg van een lichamelijke of geestelijke beperking. Binnen LuciVer kijken en luisteren we aandachtig naar wat onze cliënten willen, ook als ze dat niet met woorden kunnen zeggen.

Medewerkers verdiepen zich in de achtergrond en belevingswereld van cliënten en proberen daarbij aan te sluiten. Zowel in het dagelijks handelen als in de organisatie van diverse individuele en groepsactiviteiten. Opdat cliënten op creatieve, spirituele, recreatieve of andere wijze inhoud kunnen geven aan hun leven, zoals zij hun leven lang gedaan hebben. Keuzevrijheid als basis voor goed leven.

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK