WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL
7 september 2016
Welkom op de Open Monumentendag bij LuciVer

Op zondag 11 september zetten wij onze deuren open voor de Open Monumentendag. Onder leiding van geestelijk verzorger Lida Koedooder wordt tweemaal een rondleiding gehouden over het voormalig kloosterterrein van Rivo Torto en La Verna.

Lees meer
29 juni 2016
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis werken plan uit voor nieuwbouw bij La Verna en extra verdiepingen op Portiuncula

LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod.
Lees meer
16 juni 2016
Een biljart in de ontmoetingsruimte van Portiuncula

Sinds half juni kunnen bewoners van Portiuncula een potje biljarten op een professioneel biljart in de ontmoetingsruimte. Met dank aan de schenker en de sponsors!
Lees meer
10 juni 2016
Kamerdeuren of voordeuren?

Sinds kort zien de kamerdeuren van de appartementen op de PG-afdelingen Zonnelied en Portiuncula eruit als “voordeuren” van woningen. Hierdoor zien de “saaie” gangen er heel aangenaam en gezellig uit. Het is net of je door een straatje loopt….
Lees meer
8 juni 2016
Tuinfeest met oldtimers

Dit jaar beleven we bij LuciVer op 26 juni een groots tuinfeest voor cliënten en bezoekers van LuciVer. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met oldtimerclub ‘Old-Timer Vrienden Wijchen’.
Lees meer
19 mei 2016
Brunch voor de medewerkers op Dag van de Zorg

Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale en de Dag van de Zorg, zijn de medewerkers van LuciVer in het zonnetje gezet in de vorm van een brunch met dit jaar als thema een boerenkoffietafel.
Lees meer
19 mei 2016
Bezoek LuciVer tijdens de open dag op zaterdag 4 juni

Op zaterdag 4 juni van 11.00 tot 15.00 uur zet LuciVer de deuren open. Een goede gelegenheid om kennis te maken met LuciVers welzijn, zorg en wonen.
Lees meer
14 april 2016
Initiatiefgroep maakt zich sterk voor kleine zorgorganisaties

De initiatiefgroep ‘Wie het kleine niet eert….’ maakt zich sterk voor de bijzondere positie van kleine, vitale zorgorganisaties in de gezondheidszorg in Nederland. LuciVer doet mee aan deze initiatiefgroep.
Lees meer
8 februari 2016
LuciVer haalt de carnavalssfeer uit het dorp naar binnen

Als het de bedoeling is dat wonen in het verpleeghuis zoveel mogelijk lijkt op hoe het daarvoor thuis was, hoort carnaval er ook bij voor wie dat wil vieren.
Lees meer
28 januari 2016
Subsidie voor verbetering inrichting PG-afdeling Portiuncula

Om de inrichting van de PG-afdeling in Portiuncula beter af te stemmen op omgevingszorg heeft LuciVer een subsidie toegekend gekregen vanuit het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve.
Lees meer
1 2 3 4 5
ACTUEEL
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK