WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL
10 december 2015
Pilot Zorgvernieuwing van start

In het kader van het landelijk programma Waardigheid & Trots is LuciVer door VWS geselecteerd als deelnemer aan de Pilot Zorgvernieuwing. LuciVer heeft hiervoor een verbeterproject opgesteld bestaande uit drie onderdelen. Ze worden onder de titel Zorgvernieuwing LuciVer door drie aparte werkgroepen uitgevoerd.
Lees meer
16 oktober 2015
Liederentafel in Portiuncula

De Liederentafel is een succesvolle activiteit die al enkele jaren goed word bezocht op de locatie La Verna. Vanaf september wordt deze gezellige meezingmiddag ook in de Ontmoetingsruimte van Portiuncula georganiseerd.
Lees meer
6 oktober 2015
Informatiemarkt Bewust Wonen

Op zaterdag 10 oktober organiseert MEER Welzijn Wijchen samen met de gemeente Wijchen, Wijchense ondernemers, Talis en een aantal (zorg)organisaties de Informatiemarkt Bewust Wonen.
Lees meer
29 september 2015
Opname en ontslag in regio Nijmegen straks alléén met de medische gegevens in de hand

Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, zal de overdracht van de medische gegevens beter en sneller gaan verlopen. Binnen een jaar organiseren vrijwel alle zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van zorg binnen de keten volgens dezelfde afspraken. Op 28 september ondertekenden 25 zorgorganisaties deze afspraken.
Lees meer
23 september 2015
Kermis bij LuciVer

In de tweede helft van september is het kermistijd in Wijchen. Ook bij LuciVer wordt dit evenement jaarlijks meegevierd. Op dinsdagochtend 22 september werden de cliënten verrast door een bezoekje van de kinderen van basisschool De Trinoom.
Lees meer
25 januari 2015
Salesianen vieren feest

Op 16 augustus 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat de stichter van de congregatie van de Salesianen, de priester Jan (Giovanni) Bosco, in Italië werd geboren. Dit wordt uitgebreid gevierd.
Lees meer
21 januari 2015
‘Mensen met dementie praten en doen mee in Wijchen’

De gemeente Wijchen is gestart met het project ‘Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen’. In dit project werkt de gemeente samen met organisaties die zich bezighouden met wonen, welzijn en zorg in Wijchen.
Lees meer
9 januari 2015
Wijchens oudste tweeling woont bij LuciVer

In het Wijchens weekblad De Wegwijs werd onlangs aandacht besteed aan de oudste tweeling van Wijchen: de 92-jarige zussen Jacoba en Petronella van Steijn, Franciscanessen van St. Lucia.
Lees meer
4 januari 2015
Kom kennismaken met LuciVer!

Ben je verzorgende of verpleegkundige en op zoek naar een (andere) baan in de zorg? Kom dan kennismaken met LuciVer en laat je informeren over de mogelijkheden binnen LuciVers welzijn, zorg en wonen.
Lees meer
20 december 2014
Kerstvieringen vrijwilligers en medewerkers

Woensdag 17 december organiseerde de kerstcommissie de jaarlijkse kerstvieringen voor vrijwilligers en medewerkers van LuciVer.
Lees meer
1 2 3 4 5
ACTUEEL
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK