WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL
17 december 2014
LuciVer gehercertificeerd voor het HKZ Kwaliteitscertificaat

Op 3 en 4 december heeft LuciVer bezoek gehad van twee auditoren namens certificeringsbureau DNV. Het was aan hen om te toetsen of LuciVer nog steeds voldoet aan de HKZ-kwaliteitsnormen.
Lees meer
17 december 2014
Kerstmarkt LuciVer een groot succes

Dinsdag 16 december was De Ark in LuciVers locatie La Verna omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt.
Lees meer
11 december 2014
Vrijwilligersfeest op 3 december in De Markies

Ook dit jaar organiseerde LuciVer voor haar vrijwilligers een feestelijke avond als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dit jaar konden zij genieten van een buffet bij Zaal De Markies in Alverna.
Lees meer
10 december 2014
Sinterklaas bezoekt LuciVer

Begin december kreeg LuciVer hooggeëerd bezoek. De goedheiligman kwam op dinsdagmiddag 2 december samen met zijn twee Pieten op bezoek bij de bewoners van LuciVer. En de dag daarna was hij weer present, ditmaal bij de Sinterklaasmiddag voor de kinderen van medewerkers.
Lees meer
30 november 2014
De Afscheidswijzer

In Nederland vinden veel mensen het moeilijk te praten over de dood, het laatste afscheid en alles wat daarmee te maken heeft. De makers van de Afscheidswijzer hebben zich ten doel gesteld dit te doorbreken. De doelstelling van de makers is dan ook: van taboe naar tijdige oriëntatie.
Lees meer
26 november 2014
Website Stichting Vrienden van LuciVer is online

Stichting Vrienden van LuciVer richt zich op het bevorderen van het welzijn van cliënten van LuciVer. De Stichting doet dit door het financieel ondersteunen van activiteiten en voorzieningen die niet bekostigd kunnen worden vanuit het instellingsbudget van LuciVer, maar die voor het welzijn van de cliënten van LuciVer van grote betekenis zijn. Cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van LuciVer kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
Lees meer
13 november 2014
Nuance nodig in publiciteit over kwaliteit verpleeg- en verzorgingshuiszorg

De afgelopen dagen is in verschillende kranten en op radio en tv veel aandacht voor de kwaliteit in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit naar aanleiding van de uitspraken van twee mantelzorgers begin november in het AD over de zorg voor hun beide echtgenotes in een verpleeghuis.
Lees meer
12 november 2014
Infomarkt 'Bewust Wonen' druk bezocht

Op zaterdag 8 november vond in zalencomplex Verploegen in Wijchen de informatiemarkt Bewust Wonen plaats. De markt, die een groot aantal bezoekers trok, werd georganiseerd door de gemeente Wijchen samen met zorginstellingen, woningbouwcorporaties, en MEER Welzijn.
Lees meer
5 november 2014
Bezoek de stand van LuciVer tijdens de Infomarkt 'Bewust Wonen' op 8 november

MEER Welzijn Wijchen organiseert samen met de gemeente Wijchen, Wijchense ondernemers, Talis en een aantal (zorg)organisaties de Informatiemarkt Bewust Wonen. Ook medewerkers van LuciVer zijn aanwezig om u nader te informeren over de wijze waarop u zo lang als mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
Lees meer
22 oktober 2014
De langste eettafel: een groot succes

Samen eten verbindt! Het is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen te ontmoeten of om elkaar te leren kennen. Maar het is ook lekker om een dagje niet zelf te hoeven koken of niet alleen te hoeven eten. De landelijke Coalitie Erbij, die strijdt tegen de eenzaamheid heeft het initiatief genomen tot de langste eettafel van Nederland.
Lees meer
1 2 3 4 5
ACTUEEL
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK