WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL
5 november 2014
Bezoek de stand van LuciVer tijdens de Infomarkt 'Bewust Wonen' op 8 november

MEER Welzijn Wijchen organiseert samen met de gemeente Wijchen, Wijchense ondernemers, Talis en een aantal (zorg)organisaties de Informatiemarkt Bewust Wonen. Ook medewerkers van LuciVer zijn aanwezig om u nader te informeren over de wijze waarop u zo lang als mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
Lees meer
22 oktober 2014
De langste eettafel: een groot succes

Samen eten verbindt! Het is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen te ontmoeten of om elkaar te leren kennen. Maar het is ook lekker om een dagje niet zelf te hoeven koken of niet alleen te hoeven eten. De landelijke Coalitie Erbij, die strijdt tegen de eenzaamheid heeft het initiatief genomen tot de langste eettafel van Nederland.
Lees meer
30 september 2014
Gemeenteraadsleden op bezoek bij LuciVer

Vanaf januari 2015 krijgt de gemeente er heel wat zorgtaken bij. Ook de dagbegeleiding zal met ingang van het nieuwe jaar onderdeel zijn van de WMO die door de gemeente wordt uitgevoerd. Reden voor de raadsleden van de gemeente Wijchen om kennis te maken met de praktijk van de zorg en daarom brachten vrijdag 26 september vijf gemeenteraadsleden een bezoek aan dagbegeleiding De Instap van LuciVer.
Lees meer
21 september 2014
Website Hoeverandertmijnzorg.nl in de lucht

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft u zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.
Lees meer
16 september 2014
Een geslaagde reis tijdens de Open Monumentendagen

Tijdens de Open Monumentendagen zijn er in het kader van het landelijke thema Op Reis allerlei bijzondere reizen georganiseerd in de dorpskernen van de gemeente Wijchen. Ook LuciVer nam op zaterdag 13 september belangstellenden mee op reis.
Lees meer
28 augustus 2014
Begeleide wandeltochten bij LuciVer tijdens Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendagen op 13 en 14 september kunt u in het landelijke thema Op Reis allerlei bijzondere reizen maken in de dorpskernen van de gemeente Wijchen. Ook LuciVer neemt u mee op reis.
Lees meer
1 2 3 4 5
ACTUEEL
Wintermarkt op 20 november a.s.
Er is weer wintermarkt bij LuciVer! Er zijn een tiental kraampjes met onder andere lekkernijen, kerststukjes en andere snuisterijen. Iedereen is van harte welkom bij LuciVer, locatie La Verna, op dinsdag 20 november 2018, van 10:30 uur tot 16:00 uur in De Ark (Leemweg 134 te Wijchen). Entree is gratis! Lees meer
2e prijs prijsvraag Praag Instituut
Onze medewerkers Diana Harbers (palliatief verpleegkundige) en Sandra v.d. Molen (kwaliteitsverpleegkundige) hebben een gedeelde 2e prijs gewonnen bij een prijsvraag, uitgeschreven door het Praag Instituut. Zij schreven de een implementatieplan voor complementaire zorg. Wat is complementaire zorg? Dit is aanvullende zorg die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Complementaire zorg bestaat al eeuwen. Vroeger maakte men al gebruik van de natuur om wonden te helen, lichamelijke problemen met kruiden uit het bos of land op te lossen. Een ieder kent deze tips wel van vroeger van huis uit. Vanaf de jaren 60 was er een verandering gekomen in de manier van omgaan met zorg/ ziekte, meer de zelfzorg. Niet de dokter bepaalde alleen maar hoe je behandeld werd, er was ook behoefte de eigen rol daarin op te pakken en weer gebruik te maken van wat de mens en natuur ons biedt. Tegenwoordig is het geaccepteerd dat naast de reguliere behandeling bij bepaalde klachten er ook andere behandelingen plaats vinden, zoals bijvoorbeeld een massage , kruiden, gebruik maken van muziek, aromazorg. Een andere leefstijl kan een betere balans in je leven brengen, een betere gezondheid is daarvan de achterliggende gedachte. Complementaire zorg gaat uit van een holistische( de gehele mens) benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg kan vermindering geven bij klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Daarnaast richt complementaire zorg zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort. Er worden verschillende methodes gebruikt om complementaire zorg te geven, Samen met de zorgvrager kan men kijken welke vorm het beste bij hem of haar past. De mogelijkheden die er zijn, zijn heel divers. LuciVer maakt met name gebruik van massage( met name hand en voet massage), aromazorg, muziek en yogha. Dit om te ondersteunen bij klachten als onrust, pijn, misselijkheid. Ook bijvoorbeeld het gebruik van kruiden is niet onbekend, zoals bijvoorbeeld rooibosthee voor de rust. De eigen regie daarin nemen of geven past ook bij de huidige tijd en samen proberen kwaliteit van leven te optimaliseren is het meest ideale. Dat is waar we binnen LuciVer naar streven en voor staan. Lees meer
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK