WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL
20 februari 2014
Cliëntenraad in oprichting

De medezeggenschap van cliënten en contactpersonen is een belangrijke steunpilaar om zorg- en dienstverlening op een zodanige wijze vorm te geven dat deze aansluit bij wat van belang is voor de cliënt en diens goed leven.
Lees meer
13 februari 2014
Mooi resultaat bij de HKZ-audit

Begin februari vond de periodieke HKZ-audit plaats, een toets uitgevoerd door een externe instantie die beoordeelt of LuciVer nog steeds voldoet aan de gestelde normen.
Lees meer
13 februari 2014
Olympische spelen ook op de dagbehandeling en dagbegeleiding

Deze week zijn de dagbehandeling en dagbegeleiding verblijd met een nieuwe televisie en een dvd-speler. Precies op het juiste moment! We kunnen nu alle sporters in Sotsji op de voet volgen en zo getuige zijn van het behalen van het eremetaal door de Nederlanders.
Lees meer
5 februari 2014
“Soms is het nodig dat de straat een gang is”

Het zal niemand zijn ontgaan, de zorg voor ouderen gaat flink veranderen. Opname van ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis zal zo lang mogelijk uitgesteld gaan worden. De zorg wordt geboden in de thuissituatie. De gemeente zal daarbij voor een groot deel verantwoordelijk worden voor de zorg aan deze thuiswonende ouderen. Reden voor wethouder Engels en zijn beleidsadviseurs om zich in de praktijk op de hoogte te stellen wie deze ouderen nu zijn.
Lees meer
9 januari 2014
Start dagbehandeling bij LuciVer

Begin januari is op de locatie Portiuncula gestart met dagbehandeling. De dagbehandeling is bedoeld voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen begeleiding of behandeling nodig hebben bij het dagelijks functioneren. De dagbehandeling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen zorggroep Maas & Waal en LuciVer.
Lees meer
7 januari 2014
Stichting Vrienden van LuciVer maakt nieuwe start

Op 2 januari is tijdens de nieuwjaarsreceptie het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van LuciVer aan de cliënten en medewerkers van LuciVer voorgesteld.
Lees meer
12 december 2013
De eerste wensen uit de wensboom zijn vervuld!

Een bezoekje aan een tuincentrum, dat was de wens van een van de bewoners die werd toevertrouwd aan de wensboom in de hal van La Verna. En deze wens kwam uit. Samen met een LuciVer-medewerker werd onlangs een bezoek gebracht aan het tuincentrum in Malden.
Lees meer
19 november 2013
Het kwaliteitshandboek van LuciVer is vernieuwd

LuciVer heeft haar digitale kwaliteitshandboek vernieuwd. Het kwaliteitshandboek is een naslagwerk van de processen van LuciVer en de bijbehorende protocollen en documenten. Alle medewerkers van LuciVer hebben toegang tot dit digitale handboek.
Lees meer
1 november 2013
Infomarkt 'Bewust Wonen' druk bezocht

Op zaterdag 26 oktober vond in zalencomplex Verploegen in Wijchen de informatiemarkt Bewust Wonen plaats. De markt, die een groot aantal bezoekers trok, werd georganiseerd door de gemeente Wijchen samen met zorginstellingen, woningbouwcorporaties, en MEER Welzijn.
Lees meer
24 oktober 2013
Infomarkt 'Bewust Wonen' op 26 oktober!

Ook u wilt vast zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde huis blijven wonen. Maar mogelijk gaat u, vroeg of laat, merken dat dit helaas niet meer vanzelf gaat. Uw huis zorgt dan voor belemmeringen die er vroeger niet waren.
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK