WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL

Een bijzonder bezoek

dinsdag 25 oktober 2016

De een gehuld in een bloemetjesjurk, de ander in een broek met bretels en een maf bloesje. Beiden opgetuigd met een mooie rode neus. Er staat bijzonder bezoek voor de deur bij La Verna en Portiuncula. Daar zijn de “VisiteClowns”.

Voorzichtig schuifelen de twee voetje voor voetje binnen. Rekening houdend met de bewoners en de sfeer aftastend komen ze heel rustig binnen. Hun publiek bestaat uit ouderen met dementie. Zij beleven dit bezoek op hun eigen manier in een eigen belevingswereld. De ene bewoner maakt makkelijk contact met de visiteclowns, de ander verschuilt zich achter een onzichtbare muur. De clowns voelen dat heel goed aan, zij gaan voor het kleine contact, de kleine glimlach op het gezicht.

De professionele clowns zijn op 11 oktober op bezoek bij LuciVer en verwonderen de bewoners. Ze maken contact op een respectvolle en liefdevolle manier. Met behulp van mimiek, zangbeweging, geluid en humor nemen ze de bewoners mee in een bijzondere sfeer, waarin eenieder zich prettig voelt. Een verrassend en ontroerend stukje persoonlijke aandacht in een ontspannen sfeer.

Het bezoek werd door de firma Paul Hartmann BV aan LuciVer aangeboden. Een bijzonder gebaar waarin Hartmann laat zien dat de zorg voor deze mensen veel aandacht nodig heeft. LuciVer is de firma Paul Hartmann BV dan ook zeer dankbaar voor dit gebaar.


ACTUEEL
CRDL aangeschaft voor bewoners PG
Wanneer iemand zwaarder gaat dementeren wordt contact maken met de ander steeds moeilijker. De verbinding met de ander valt weg. Voor naasten is dit een ingrijpende ontwikkeling. De CRDL (spreek uit ‘cradle’) is een interactief object dat helpt om op een nieuwe manier contact te maken. De CRDL reageert op huidaanraking en vertaalt die aanraking in geluid. Door dit wederkerige zintuigelijke contact ontstaat een speelse, spontane en intuïtieve vorm van communiceren. Vasthouden, zacht knijpen, strelen, kietelen en tikken op iemands huid veroorzaken elk een ander geluid: een bergbeek bijvoorbeeld, of kippetjes die tokkelen. Een mooie nieuwe manier voor naasten, verzorgenden om contact te maken. Even proberen te genieten van een moment samen. Er is een filmpje te bekijken op www.crdl.com. We hebben deze als proef al geprobeerd in november en hadden mooie momenten van even rust/contact. Kleine stapjes maken om nog meer kwaliteit aan het leven, de dag toe te voegen voor hen waarbij de dag soms zo moeilijk is. Stapjes waarbij we samen verder kijken naar ook andere mogelijkheden van contact, een geurbeleving, muziek en beweging. Bijzonder veel dank aan de Vrienden van LuciVer die de CRDL aan LuciVer geschonken hebben. We gaan 2019 in met de hoop op vele mooie momenten samen, en sluiten 2018 af met goede herinneringen. Lees meer
Stoelyoga
Verheugd kunnen we melden dat er vanaf januari op donderdag op de afdelingen PG (psychogeriatrie), Zonnelied en Portiuncula PG wekelijks stoelyoga is voor de bewoners. Lees meer
Balanceren
Ons brein begint al volop te werken als we de ogen opendoen: wat voor dag is het vandaag, wat moet ik doen, wat trek ik aan? We vinden het heel vanzelfsprekend dat het leven start als de dag begint. Toch is dat niet voor iedereen zo. Als we ouder worden, wordt het moeilijker verbindingen te leggen, te reflecteren en we vergeten meer. Dat geldt voor velen, want niet iedereen blijft gezond van geest en lijf. Er zijn veel veranderingen geweest deze en vorige eeuw, bijvoorbeeld de wasmachine, elektriciteit overal, de computer, elektrische fiets. Veranderingen kunnen ons prikkelen, activeren maar ook verdrietig maken. Het ouder worden is niet voor iedereen een prettige verandering. Daarin de eigen regie pakken over ons welzijn, ons lijf, is belangrijk. Keuzes kunnen en mogen maken om elke dag een zinvolle, mooie dag te hebben. Hoe je dat doet en wat zinvol is, verschilt per persoon. Lees meer
2e prijs prijsvraag Praag Instituut
Onze medewerkers Diana Harbers (palliatief verpleegkundige) en Sandra v.d. Molen (kwaliteitsverpleegkundige) hebben een gedeelde 2e prijs gewonnen bij een prijsvraag, uitgeschreven door het Praag Instituut. Zij schreven de een implementatieplan voor complementaire zorg. Wat is complementaire zorg? Dit is aanvullende zorg die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Complementaire zorg bestaat al eeuwen. Vroeger maakte men al gebruik van de natuur om wonden te helen, lichamelijke problemen met kruiden uit het bos of land op te lossen. Een ieder kent deze tips wel van vroeger van huis uit. Vanaf de jaren 60 was er een verandering gekomen in de manier van omgaan met zorg/ ziekte, meer de zelfzorg. Niet de dokter bepaalde alleen maar hoe je behandeld werd, er was ook behoefte de eigen rol daarin op te pakken en weer gebruik te maken van wat de mens en natuur ons biedt. Tegenwoordig is het geaccepteerd dat naast de reguliere behandeling bij bepaalde klachten er ook andere behandelingen plaats vinden, zoals bijvoorbeeld een massage , kruiden, gebruik maken van muziek, aromazorg. Een andere leefstijl kan een betere balans in je leven brengen, een betere gezondheid is daarvan de achterliggende gedachte. Complementaire zorg gaat uit van een holistische( de gehele mens) benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg kan vermindering geven bij klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Daarnaast richt complementaire zorg zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort. Er worden verschillende methodes gebruikt om complementaire zorg te geven, Samen met de zorgvrager kan men kijken welke vorm het beste bij hem of haar past. De mogelijkheden die er zijn, zijn heel divers. LuciVer maakt met name gebruik van massage( met name hand en voet massage), aromazorg, muziek en yogha. Dit om te ondersteunen bij klachten als onrust, pijn, misselijkheid. Ook bijvoorbeeld het gebruik van kruiden is niet onbekend, zoals bijvoorbeeld rooibosthee voor de rust. De eigen regie daarin nemen of geven past ook bij de huidige tijd en samen proberen kwaliteit van leven te optimaliseren is het meest ideale. Dat is waar we binnen LuciVer naar streven en voor staan. Lees meer
Vierdaagse 2018
Woensdag 18 juli jl. stond alles in Alverna, en ook bij LuciVer, weer in het teken van de Vierdaagse. Alle voorbereidingen waren getroffen om de wandelaars aan te kunnen moedigen. Conny Heerkens van de afdeling Welzijn was er al vroeg bij en hieronder leest u haar beleving van deze dag: “Om 05.30 uur was de start van de werkdag op de Leemweg. Terwijl ik kwam aanfietsen zag ik al 8 mannen een tent tillen en naar de weg toe sjouwen. Er waren zelfs al enkele lopers op de Leemweg! De stoelen werden geplaatst en alles werd verder ingericht. De eerste bewoners waren er al om 8.30 uur. Zij hadden nog een plaats voor het uitzoeken! Wat een plezier op de Leemweg, zowel van de kant van de wandelaars als bij de bewoners. Het Seniorenorkest de Huttenkamp maakte de feestsfeer compleet. Ondertussen liepen mensen af en aan. Ze zorgden dat iedereen uit de zon zat, brachten koffie of iets anders; de bewoners werden echt in de watten gelegd. De tent bood schaduw en zorgde ervoor dat het niet te warm werd. Een leuke activiteit waar iedereen op zijn eigen manier aan kon deelnemen en tal van vrijwilligers hebben er mede voor gezorgd dat iedereen de hulp kreeg die nodig was. Na afloop kwam, zoals elk jaar weer, het Neutekrakers dweilorkest een serenade brengen aan onze bewoners. Tot slot kon iedereen in de recreatiezaal gezellig samen friet eten. Een traditie met een hoog plezier gehalte. Ieder jaar weer een fantastische belevenis. Volgend jaar weer? Graag!” Lees meer
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK