WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL

Strategische Koers LuciVer 2016-2021

woensdag 25 januari 2017

Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning?

Het zijn vragen die u zich misschien niet dagelijks stelt. Voor LuciVer zijn het wezenlijke vragen. Luisteren naar het antwoord op deze vragen geeft de inspiratie om onze zorg- en dienstverlening in te vullen en steeds te verbeteren.
Wie willen wij als LuciVer zijn? Hoe geven we naar uw wens en onze mogelijkheden invulling aan onze organisatie, aan de kwaliteit van onze medewerkers en aan onze cultuur? Hoe willen we huisvesting organiseren en wat vinden wij de best mogelijke zorg en ondersteuning voor onze cliënten nu en in de toekomst? Het zijn vragen die LuciVer zich doorlopend stelt.
Voor de komende tijd heeft LuciVer haar aanpak om deze vragen te beantwoorden opgeschreven. Met elkaar, met cliënten- en medewerkersvertegenwoordigers, hebben we afgesproken en opgeschreven wie we zijn, waar we heen willen en hoe we dat willen aanpakken. De strategische koers van LuciVer voor de komende jaren is vastgesteld. Een koers waarmee LuciVer op de weg blijft een organisatie te zijn die waarde toevoegt aan goed leven, betekenisvol leven voor mensen in de levensfase waarin langdurige zorg noodzakelijk kan zijn. Een koers waarbij we blijven luisteren naar uw antwoord op uw vragen. Een koers waar we trots op zijn.

Wilt u de strategische koers lezen dan kunt u deze hier vinden en op de pagina Publicaties.


ACTUEEL
Nieuwe bestuurder
Met genoegen laat de Raad van Toezicht weten dat mevrouw Drs. Tanja Froidbise MBA, met ingang van 1 september is benoemd tot nieuwe Raad van Bestuur van de stichting LuciVer. Ze heeft een brede ervaring in de zorg. Haar kennis, kunde en vaardigheden sluiten goed aan bij de vraagstukken waar LuciVer de komende jaren voor staat. Lees meer
Kwaliteitsjaarverslag
2017, een jaar in het teken van het project Waardigheid&Trots en het toekomstbestendig maken van LuciVer. De herontwikkeling/nieuwbouw, beoogde nieuwe organisatiestructuur, informatietechnologie (ICT) en het kwaliteitskader hebben aandacht en tijd gevraagd. Een jaar dat heeft geresulteerd in continuïteit van de uitvoering van onze kerntaak: welzijn, zorg en wonen, Goed leven voor onze cliënten. Maar ook een jaar dat een fundament heeft gelegd voor de verpleeghuiszorg die LuciVer in de toekomst zal bieden. In het kwaliteitsjaarverslag, een samenvoeging van het voormalige jaardocument, de voormalige directiebeoordeling en de nieuwe vereisten t.a.v. de verslaglegging van kwaliteit vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is een beschrijving van de organisatie en een weergave op hoofdlijnen van de LuciVer-activiteiten in het afgelopen jaar opgenomen. Tevens een kleine blik op de ambities waarvoor LuciVer zich blijft inzetten, samen met de samenwerkingspartners. Interesse? Je vindt het terug onder het kopje Over ons en dan onder het kopje Publicaties. Veel leesplezier! Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK