WELZIJN
ZORG
WONEN
WERKEN BIJ LUCIVER
OVER ONS
HOME | CONTACT | A A A
ACTUEEL

Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna

LuciVer en Talis werken plan uit voor nieuwbouw bij La Verna en extra verdiepingen op Portiuncula, woensdag 29 juni 2016

LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. De afgelopen jaren zijn diverse scenario's onderzocht, variërend van volledige renovatie tot sloop en nieuwbouw, die allen niet haalbaar bleken. LuciVer en Talis hebben nu een gezamenlijk voorkeursscenario uitgedacht: nieuwbouw bij La Verna in combinatie met twee extra verdiepingen op Portiuncula. In de komende periode wordt dit scenario verder uitgewerkt.

Nieuwbouw bij La Verna
Het plan is om een gebouw met een kleinschalige woonvorm op het parkeerterrein van de locatie La Verna te realiseren. Dit nieuwe gebouw biedt ruimte aan drie woongroepen van elk tien cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag en aan acht cliënten met een lichamelijke zorgvraag. Het huidige gebouw La Verna kan blijven staan en ruimte bieden voor nieuwe gebruikers. Verschillende ruimten zoals de kapel en de ontmoetingsruimte, blijven in gebruik van LuciVer. Voor de overige ruimten in La Verna gaat Talis op zoek naar andere maatschappelijke gebruikers.

Extra verdiepingen Portiuncula
In Portiuncula wil LuciVer haar capaciteit uitbreiden van twaalf naar dertig cliënten. Onderzocht wordt of hiervoor bovenop het huidige gebouw twee verdiepingen kunnen worden gebouwd. Op deze locatie zal zorg aan mensen met een psychogeriatrische zorgvraag geleverd worden. Ook het complex Portiuncula is van Talis.

Status planvorming
De plannen zijn een ontwikkelrichting. Talis en LuciVer hebben de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid op hoofdlijnen onderzocht. Zo zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd.
De komende tijd wordt getoetst hoe bewoners(vertegenwoordigers), omwonenden en de gemeente over de plannen denken.

ACTUEEL
Wandelen met NLdoet
Wat is er mooier dan de eerste echte lentezaterdag van het jaar heerlijk naar buiten. Zon in het gezicht, wind door de haren en de vogeltjes horen fluiten. Een groep van dertig vrijwilligers maakte dit op 11 maart mogelijk voor dertig bewoners van de verpleeghuizen van LuciVer. Lees meer
Strategische Koers LuciVer 2016-2021
Wat is goed leven voor u? Hoe geeft u naar uw wens en mogelijkheden invulling aan betekenisvol leven, zingeving en spiritualiteit? Hoe wilt u wonen als u nu of later behoort tot de groep kwetsbare ouderen? En wat is dan uw wens voor de best mogelijke zorg en ondersteuning? Lees meer
In gesprek over Wel Zijn en waardevolle momenten
LuciVer ontwikkelt welzijn naar een nieuw concept: de Welzijnswinkel. Om tot een goede organisatie te komen en daarin de ruimte te bieden voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers bieden we maandelijks de kans om mee te denken in deze ontwikkeling. Lees meer
Kansrijk plan voor vernieuwing wonen en zorg in Alverna
LuciVer en Talis zijn al een behoorlijke tijd in gesprek over de toekomst van wonen en zorg in Wijchen. Het huidige verpleeg- en verzorgingshuis La Verna in Alverna is inmiddels sterk verouderd. LuciVer huurt La Verna van Talis. Een vraag is om vervangende huisvesting te realiseren voor de bewoners. Ook is de vraag naar passende huisvesting voor mensen met dementie groter dan het huidige aanbod. Lees meer
Al het nieuws
ZOEK